Bakan Varank: Sanayi Hamlesi Programına 200’e yakın talep aldık

HAKAN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nı makine bölümüyle başlattıklarını belirterek, “6 Aralık’ta …

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nı makine bölümüyle başlattıklarını belirterek, “6 Aralık’ta sonlanan ön müracaatlarda yatırım fiyatı yaklaşık 5 milyar lira olan 200’e yakın talep aldık.” dedi.

Varank, TBMM Umumî Şurasında bakanlığı ve bağlı kurumların 2020 yılı bütçesi üzerinde konuşma yaptı.

Global iktisatta risk ve fırsatların iç içe geçtiği bir periyottan geçildiğini belirten Varank, gümrük tarifelerindeki artış ve ticaret siyasetlerindeki belirsizliklerin, yerküre umumunda bir daralmaya yol açtığını, 2019 yılı için yapılan global büyüme varsayımının de yüzde 3 civarında olduğunu söyledi.

Bu orantının son 10 yılın en düşük seviyesi olduğuna işaret eden Varank, “2018 ağustosunda ekonomik temellerimizden bağımsız önemli bir dış şokla karşılaştık. Bir yandan kesimimizdeki güvenlik tehditleriyle uğraş ederken, öbür yandan ekonomimize yönelik akınlara göğüs gerdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin uyguladığı sonuç odaklı siyasetlerle şokun tesirini bertaraf ettik.” diye konuştu

Varank, AK Parti’nin 17 yıldır devletin dört bir yanına hizmet götürdüğünü, endüstriden teknolojiye, ulaştırmadan sıhhate her sahada Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Global iktisatta yük merkezinin garptan şarka kaydığı bir konjonktürde, Türkiye’nin sahip olduğu avantajları fırsata çevireceğini lisana getiren Varank, şöyle konuştu:

“Ülkemizi kritik teknolojiler ve nitelikli beşeri anapara konusunda çekim merkezi haline getireceğiz. Atacağımız her adımda hem ulusal hem de küresel öncelikleri dikkate alıyoruz. Bu yolda temel referans aslımız 11. Kalkınma Planı çerçevesinde hazırladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz olacak. Ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı tesis edecek, global yarışta bizi üst sıralara çıkaracak siyasetleri Ulusal Teknoloji Hamlesi anlayışıyla tasarladık.”

Savlı ve gerçekçi gayeler belirlediklerini kaydeden Varank, imalat endüstrisi ihracatını ve ulusal gelirdeki hakkını artıracakların, ihracatta orta, yüksek ve yüksek teknolojili eserlerin hakkını yüzde 50’ye çıkaracaklarını söz etti.

Katma pahası yüksek eserlerin yerlileşmesi için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nı başlattıklarını anımsatan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cari açık verdiğimiz bölümleri ve öncelikli eser öbeklerini, paydaşlarımızla birlikte belirledik. Üreticiyle alıcıyı tıpkı anda teşvik edecek halde, fikirden esere tüm desteklerimizi bütüncül bir anlayışla kurguladık. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nı makine dalıyla başlattık. 6 Aralık’ta sonlanan ön müracaatlarda yatırım meblağı yaklaşık 5 milyar lira olan 200’e yakın talep aldık. Davetimizi 2020’nin birinci çeyreğinde sonuçlandıracağız. Bunun acilen akabindeyse, öbür bölümleri kapsayacak formda yeni davetler açılacak.

Devletimizde birinci kez uygulanan bu vizyoner program, üretimde hedeflediğimiz yapısal dönüşümün temel kaldıracı olacak. 2019’un birinci 10 ayında 101 milyar liralık sabit yatırım için 4 bin 302 teşvik evrakı düzenledik. Teşviklerin sektörel çeşitliliği tam da arzuladığımız biçimde gerçekleşti. Aslan behresi imalat kesimine ilişkin. Bu durum önümüzdeki devrin istihdam artışları için nispeten uygun bir tabloya işaret ediyor. Yatırım teşvikleri sayesinde 166 binin üzerinde ek istihdam oluşmasını bekliyoruz. Bu yatırımlar atıl kapasiteyi üretime kazandırmanın yanında; tedarikçi firmalara da talep oluşturacak. Böylece üretim öncülüğünde nitelikli büyüme sürat kazanacak.”

“Son 7 yılda imalat sanayine yüzde 37 teşvik verildi”

Tüm teşviklerin savunma ve silaha gittiğine ait asılsız argümanların lisana getirildiğini anlatan Varank, şunları kaydetti:

“Son 7 senede teşviklerimiz nereye gitmiş? İmalat endüstrinin behresi yüzde 37 olmuş. Burada kimya, makine imalat, dokuma, taşıt araçları, kağıt üzere alt kollar ağır bir biçimde destek görmüş. Teşviklerde hizmet kolunun hissesi yüzde 31 ve kuvvet kolunun hissesi yüzde 26 olmuş. 25 dev yatırım için Girişim Bazlı Destek kararı yayımladık. 24 bin ek istihdam sağlamasını ve cari açığı azaltmada kıymetli ekler sunmasını bekliyoruz. Teşvik süreçlerimizin tamamı şeffaf ve öngörülebilir. Mevzuatta belirtilen kaideleri taşıyan tüm girişimleri istisnasız destekliyoruz. Aldığımız tüm kararları da sistemli olarak Resmi Gazete’de yayımlıyoruz. Her şeyimiz şeffaf bir formda yürüyor.”

Mustafa Varank, Türkiye’de üretimin durduğu, yeni yatırımların yapılmadığı üzere gerçek dışı savların olduğunu belirterek, “Bu sene organize sanayi nahiyelerindeki istihdam 90 bin kişi arttı. Şu an yalnızca OSB’lerde 2 milyon emekçi Türkiye iktisadını büyütmek için gece gündüz çalışıyor. Bu yıl sonu itibarıyla, 15 bin bireye daha iş imkanı sağlayacak 7 organize sanayi kesimi ve 4 sanayi sitesini tamamlıyoruz. Önümüzdeki sene ise 7 yeni organize sanayi ortamı ve 5 sanayi sitesini daha bitirecek, 25 bin şahsa istihdam imkanı oluşturacağız.” dedi.

Varank, devlet umumunda üretime geçen OSB’lerin yüzde 65’inde doğal gaz olduğunu, yatırım muhtaçlığı yüksek ve büyük ölçekli girişimler için bu yıl içinde 12 sanayi nahiyesi ilan edeceklerini, firmaların buralarda 9 milyar dolarlık yatırım ve 68 bin yeni istihdam taahhüdü bulunduğunu açıkladı.

Bakan Varank, başkaca başvurusu yapılan 20 yeni sanayi yerinin kıymetlendirme sürecini de önümüzdeki yıl içinde tamamlayacaklarını kaydetti.

Endüstride dijital dönüşümü hızlandıracaklarını söz eden Varank, bu gayeyle yalın üretimi ve dijital dönüşümü, uygulamalı olarak öğretmek için “model fabrikalar” kuracaklarını söyledi.

Lokal idarelerin ihmali sebebiyle 1970’li yıllardan beri Ergene Havzası’nda yaşanan etraf kirliliğine karşı en büyük muhit girişimini sürdürdüklerinin altını çizen Varank, “Ergene Himaye Aksiyon Planı kapsamında bugüne kadar 900 milyon lira harcadık. Müşterek atıksu arıtma tesislerinden üçünü tamamladık, kalan ikisini 2020 yılında bitireceğiz. Muhit kirliliğini önlemek ismine havzadaki sanayi tesislerini 12 ıslah OSB çatısı altında topladık. Bu devasa yatırımlarla nehrin su kalitesini değerli ölçüde güzelleştireceğiz.” diye konuştu.

Arıtılmış atık sular için devasa tüneller açan makinelerin TÜBİTAK destekleriyle yerli ve ulusal olarak geliştirildiğini anlatan Varank, Türkiye’nin, yerkürede bu makineyi üretebilen 8 memleketten birisi olduğunu söyledi.

Ar-Ge teşviklerini nitelik ve nicelik açısından geliştirmeye devam edeceklerini belirten Varank “Bu sene TÜBİTAK aracılığıyla şahsi kesimin 3 binden çokça Ar-Ge girişimine 511 milyon lira hibe verdik. Genç girişimcilerimiz 24 milyon liralık destekten faydalandı. 1110 akademik girişime 633 milyon lira menşe aktardık. 5 bin 180 bilim insanımıza 192 milyon lira ek sunduk.” dedi.

Mustafa Varank, yüksek teknolojili eserlerin hususî bölüm ve üniversite iş birliğiyle geliştirilmesi için “Mükemmeliyet Merkezleri ve Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması Programlarını” hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Bu sene 244 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile 4 yeni teknoparkın kurulmasını sağladık. Bugün itibarıyla devletimizde bin 572 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 85 teknopark bulunuyor. Teknoparklarda faaliyet gösteren 5 bin 500 firmanın ihracat geliri 4,5 milyar dolara, satış gelirleri de 84 milyar liraya ulaştı. Geliştirilen 1020 girişime 278 milyon lira dış menşe sağlanmıştır. 16 senede yerli patent müracaat sayısı 18 kat, yerli patent tescil sayısı da 38 kat arttı. Marka müracaatlarında 2011’den bu yana istisnasız her yıl Avrupa’da bir numara sıradayız. Yekun yerli sınai mülkiyet olgularında yerkürede 11’inciyiz. Memleketimizde yekun Ar-Ge harcamalarının ulusal gelirdeki hissesi birinci kez yüzde 1’i aştı. Ar-Ge harcamalarında en büyük hisse şahsi dalımıza ilişkin. Bu durum ekosistemin gelişmesi için verdiğimiz desteklerin karşılığını bulduğunu gösteriyor. Kritik Ar-Ge girişimlerinin neredeyse tamamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın imzası var.”

Varank, birtakım bölümlerin ortamlar arasındaki gelişmişlik farkını siyasi olarak istismar materyali yaptığını söyledi.

Bu kesitlere inat, her ortamın gelişmeye muhtaçlık duyduğu meydanlarda ellerini taşın altına koyduklarını tabir eden Varank, ajanslar ve kalkınma yönetimleri vasıtasıyla, bölgesel kalkınmayı desteklemek için yüzlerce girişime 1 senede 983 milyon liralık menşe aktardıklarını vurguladı.

Bu girişimler sayesinde Hakkari dağlarını turizmle, Harran Ovası’nı çağdaş tarımla tanıştırdıklarını lisana getiren Varank, artık kentlerde terör ve kepenk kapatmanın değil istihdam ve üretimin konuşulduğunu belirtti.

Kimi milletvekillerin “sefalet endeksinden” bahsettiğini aktaran Varank, “Eğer endekslerden bahsedeceksek, ben de size bir örnek vereyim. 5 gün evvel Birleşmiş Milletler bir endeks açıkladı. BM Kişisi Gelişme Endeksinde devletimiz birinci kere ‘çok yüksek kişisi gelişme’ kategorisine erişti. Bu endeksin hesaplanmasında ortalama ömür mühleti, eğitim ve kişi başına gelir üzere göstergeler var. Yani işin hem ekonomik hem de içtimaî boyutu var. İktisadi ve çevre kalkınma var.” diye konuştu.

Kalkınma ajanslarının bu sene mesleksel ve teknik eğitimde lokal farkındalığı artırmaya odaklandığına işaret eden Varank, şöyle konuştu:

“Meslek mekteplerinin altyapılarını düzgünleştirmek için 90 milyon liralık menşe tahsis ettik. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı devam ediyor. Bugüne kadar 11 vilayette 71 girişime, 533 milyon lira destek verdik. Bu sene başkaca Toplumsal Gelişmeyi Destekleme Programı’nı devreye aldık. 166 milyon lira menşe tahsis ettiğimiz programla dezavantajlı kümelerin becerilerini geliştireceğiz. Yereldeki paydaşlarla işbirliği içinde yürüttüğümüz programın sonuçlarını, önümüzdeki günlerde ilan edeceğiz. Yatırım girişimlerini izleme vazifesi olan nahiye kalkınma yönetimlerimiz; başkaca kendi bütçeleriyle tarım, kırsal kalkınma, sanayi ve turizm üzere çeşitli ortamlarda girişim bazlı destekler sağlıyor. Bu minvalde, son beş yılda, 3 bin 308 girişime 3 milyar lira menşe aktardık. Yönetimler, bakanlığımızın uyumunda yeni nesil hareket planı hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda, yönetimler ile kalkınma ajansları arasında daha yakın iş birliği kuracağız.”

Mustafa Varank, beşeri anaparayı en yeterli halde geleceğe hazırladıklarını, birinci kez uygulanan Sanayi Doktora Programı ile doktora talebelerinin endüstride yetişmesini ve istihdamını teşvik ettiklerini, bu çerçevede bu yıl, 33 üniversite ve 82 firmanın iş birliğiyle 517 doktora talebesi yetiştirdiklerini söyledi.

Bu yıl birinci kez Memleketler arası Başkan Araştırmacılar Programı’nı tatbike koyduklarını da anlatan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Programı açıkladığımızda inanmayanlar velev dalga geçenler oldu. ‘Türkiye’ye kim döner, gelin bu işten vazgeçin diyenler’ oldu. Yaptığımız davete yerkürenin önde gelen üniversiteleri, araştırma merkezleri ve öncü şirketlerinden müracaatlar aldık. 98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere 127 üst seviye araştırmacı bu programdan faydalanacak. İşte size bilakis dimağ göçü. 1976 yılında Türkiye’den ayrılan bedelli bir öğretmenimiz Fransa’dan devletimize döndü. Üstelik tek başına da değil, biri Hint biri İtalyan iki araştırmacısını da yanında getirdi. Araştırmalarına Türkiye’de devam edecekler. Bu programla gelen tüm araştırmacılar kuracakları laboratuvarlar, yetiştirecekleri mektepliler ve özgün bakış açılarıyla devletimizin ilmî iklimine benzersiz eklerde bulunacak.

Bu sene başkaca, memleketimizdeki üst seviye araştırmacılar için Öncü Araştırmacılar Destek Programı’nı da başlattık. Bilim kültürünü yaygınlaştırmak için bilim merkezlerinin sayısını artırıyoruz. Şimdiye kadar 6 bilim merkezi kurduk. Antalya Kepez Bilim Merkezini önümüzdeki sene ziyarete açacağız. Gaziantep ve Şanlıurfa’da bilim merkezi kurma çalışmalarına da başladık. Evlatlarımız ve gençlerimiz icat çıkarsın, hayallerinin peşinden koşsun diye yeni programlar tasarlıyoruz. Bu sene 400 bin mekteplimiz TÜBİTAK Bilim Fuarları sayesinde ilmî girişim hazırlayıp sunma imkanı elde etti. İkincisini düzenlediğimiz TEKNOFEST, 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle yerkürenin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji şenliği oldu. Yerli ve yabancı 17 bin 373 ekip ve 50 bin yarışmacı, 19 farklı teknoloji müsabakasında TEKNOFEST heyecanını yaşadı. Ayakları bölgeye basmayan şenliğimize üçüncü yılında Gaziantep mesken sahipliği yapacak. Adeta bir dip dalgaya dönüşen teknoloji ve inovasyon ruhunu bu sefer Güneydoğu Anadolu’dan tüm Türkiye’ye yayacağız.”

Geleceğin Teknoloji Yıldızları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, hususî yetenekli evlatlar için Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı’nı başlattıklarını da belirterek, programla ortaokul ve lise seviyesindeki talebelere 3 yıl boyunca robotikten yapay zekaya, siber güvenlikten nanoteknolojiye kadar kapsamlı ve büsbütün fiyatsız teknoloji eğitimleri sunduklarını kaydetti.

Türkiye çapında 12 bölgede eğitimleri başlattıklarını duyuran Varank, “2020’de 18 ilimiz daha Deneyap Teknoloji Atölyesine kavuşacak. Önümüzdeki 2 senede 81 vilayette 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuracağız. 5 yılda yaklaşık 50 bin mekteplimiz bu eğitimlerden yararlanacak.” diye konuştu.

64 bin işletmeye 2,3 milyar ödeme

Varank, KOSGEB aracılığıyla bu yıl 64 bin işletmeye 2,3 milyar ödeme yaptıklarını kaydederek, ödemeler içinde imalat endüstrisinin hakkının yüzde 62 olduğunu, 2023’e kadar bu nispeti yüzde 75’e çıkaracaklarını söyledi.

KOSGEB ve yatırım teşvikleriyle elde edilen bir muvaffakiyet hikayesini paylaşan Varank, destek verdikleri girişimcinin ürettiği akrep anti serum tüpünü göstererek, şöyle konuştu:

“Hikayemiz bir bayan girişimcinin akrep zehrini bahis alan programı izlemesiyle başlıyor. Urfalı iki gencin hayalinden etkilenen bu girişimcimiz bu hayali bir girişime dönüştürüyor. Melek yatırım ağları kanalıyla 40 yatırımcıyı bu işe destek vermeye ikna ediyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi işbirliğiyle Ar-Ge çalışmalarına başlanıyor. Bu noktada bakanlık olarak biz devreye giriyoruz. Firmaya KOSGEB’den Ar-Ge ve stratejik eser desteği veriyoruz. Bu sayede firma amaçlarına ulaşıyor. Şu anda firmanın ruhsatlı iki münferit akrep anti-serumu var. Elimde gördüğünüz bu eserin kilogram başına ihracat pahası 25 bin dolar. İşte katma bedel, işte yüksek teknoloji, işte üreten Türkiye. Bakın Türkiye bu eseri global kalite standartlarında üretebilen 4 devletten biri. Firmamız ihracat için birinci numuneleri Afrika’ya yolladı. Artık tamamı yurt dışından ithal edilen kuduz anti-serumunun Ar-Ge’sini de tamamladı, yakında ruhsat başvurusu yapacak.”

Mustafa Varank, bu yıl birinci kez KOBİ’lerin dijitalleşmesini teşvik ederek destek verdiklerini, böylelikle hem yerli teknoloji geliştiren hem de üretimini dijitalleştirmek isteyen KOBİ’leri odaklarına aldıklarını tabir etti.

Yurt Dışı Pazar Destek Programıyla ihracat yapmak isteyen KOBİ’leri cesaretlendirdiklerini belirten Varank, “Uygulamaya yeni başladığımız KOBİ Finansman Destek Programı ile işletme ve makine teçhizat kredilerinde finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. Bu programda geçtiğimiz ay nema indirdik. Kredi Garanti Fonu tarafından uygulanan yüzde 1,5’lik teminat bedelini de yüzde 1’e çektik.” dedi.

KOSGEB’in getirisiz kredilerinden faydalanan işletmelerin seçiminde objektif bilişim kriterlerinin kullanıldığını lisana getiren Varank, “Hiçbir işletmeye ayrıcalık tanınmadığı Sayıştay Raporunda da teyit edildi. ‘Yandaşlara peşkeş çekiliyor’ savları yakışıksızdır, iftiradır. Hiç kimseye bir şey peşkeş çekmiyoruz. KOSGEB’in 2020 yılındaki ödeneğin bir evvelki yıla nazaran azalmasının kolay bir teknik sebebi var. O da 2017 yılında başlayan 3 yıllık destek programı ödemelerinin 2019 da bitmesinden kaynaklanıyor. Özetle şunu rahatlıkla söyleyebilirim, KOSGEB’in destek bütçesinde rastgele bir azalma yoktur.” diye konuştu.

“Yapay Zeka Enstitüsü kuruyoruz”

Yapay zeka enstitüsü kuracaklarını anlatan Varank, kurulacak enstitüyü endüstrici, teşebbüsçü ve araştırmacıların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Varank, teknoloji şirketleri, sivil topluluk kuruluşları ve ilgili kurumlarla Açık Menşe Platformu İnisiyatifini başlattıklarını da belirterek, yazılımcı sayısını artırarak, yerli açık menşe tahlillerini geliştireceklerini, böylece dışa bağımlılığı azaltacaklarını ve mümkün siber güvenlik meselelerini bertaraf edeceklerini söz etti.

Bu sene üçüncü bilim seferini gerçekleştirerek, muvakkat bilim üssünü Antarktika’ya kurduklarını ve şanlı Türk bayrağını beyaz kıtada da dalgalandırdıklarını anımsatan Varank, “Nihai gayemiz, Antarktika Antlaşmalar Sisteminde gözlemci devlet statüsünden danışman memleket statüsüne geçerek, kıtanın geleceğinde kelam sahibi olmaktır. Bu hedef doğrultusunda, Antarktika’yla ilgili girişimleri daha kurumsal bir yapıda sürdürmek için TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırmaları Enstitüsünü kurduk.” dedi.

Türkiye’nin 20 yıllık hayali olan Türkiye Uzay Ajansının faaliyetlerine başladığını lisana getiren Varank, hazırladıkları Ulusal Uzay Programı’nı, 2020 yılında ilan edeceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılını “Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan ettiğini hatırlatan Varank, bu kapsamda Türkiye Bilimler Akademisi üyelerinin yıl boyunca üniversitelerde konferanslar düzenlediğini söyledi.

Bir cevap yazın

Sonrakine Zıpla

Türkiye satınalma gücü liginde bir sıra geriledi

Türkiye'nin,SatınalmaGücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 64 olarak ...

Bilgilen

Haber Gönder